Ito ang pagsubok ng Lupang Hinirang.
Ang bantas lamang na gagamitin ay ang kudlit.
Sa mga 'di makaintindi ng Filipino, good luck na lang sa pag-isip kung ano ang kudlit.
Strikto ang kompyuter sa pagmarka kaya ingat lang.

alyas: